Kariera

Poszukujemy kandydatów na stanowisko

KOORDYNATOR DS. TECHNICZNYCH
miejsce pracy: Piaseczno

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:


 • Ewidencjonowanie i zgłaszanie potrzeb dotyczących serwisowania i napraw pojazdów oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji,
 • Nadzór nad wykonywaniem badań technicznych środków transportu
 • Koordynowanie i monitorowanie procesów naprawy
 • Szkolenie pracowników w zakresie wewnętrznych procedur firmy
 • Aktualizacja informacji w systemie informatycznym dedykowanym zarządzaniu flotą samochodową,
 • Ewidencjonowanie zgłoszeń z zakresu szkód i zdarzeń drogowych,

Od kandydatów oczekujemy:


 • Wykształcenia technicznego
 • Wiedzy z zakresu przepisów prawa i zarządzania środkami transportu,
 • Znajomości zagadnień mechaniki samochodowej
 • Znajomości procesu serwisowania pojazdów
 • Znajomości i obsługi narzędzi informatycznych do zarządzania środkami transportu,
 • Rzetelności, odpowiedzialności i systematyczności w wykonywaniu swoich obowiązków

Oferujemy:


 • Stałą, pewną pracę w firmie o ugruntowanej, silnej pozycji rynkowej
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Satysfakcjonujące wynagrodzenie
 • Samodzielność i swobodę działania w ramach powierzonych zadań

Kandydatów prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: rekrutacja@zettransport.com

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy

“Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zet Logistic sp. z o.o., moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego.”Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZETTRANSPORT SP z.o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ul. Flisaków 1
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Norbertem Boguckim możliwy jest pod numerem tel. nr. 603 915980 lub adresem email boguckin@bestwayconsulting.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą dział kadr, rekrutacji.
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy.
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne/ obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować wstrzymanie rekrutacji.