Karriere

Spediteure

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: specjalista ds. spedycji.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za organizację, nadzór i bieżącą obsługę zleceń spedycyjno-transportowych. Miejsce pracy: Nowy Sącz

Oferujemy:


 • stałą, pewną pracę w firmie o ugruntowanej, silnej pozycji rynkowej
 • możliwości rozwoju zawodowego, także w formie profesjonalnych szkoleń
 • możliwość wykorzystania potencjału pomysłów i doświadczeń zawodowych
 • satysfakcjonujące wynagrodzenie

Wymagania:


 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w branży transportowej lub spedycyjnej
 • znajomości języka niemieckiego i/lub angielskiego
 • kreatywności i samodzielności w działaniu

Kandydatów prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:

rekrutacja@zettransport.com

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz.883 z późn. zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1182, 1662). Zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie ich poprawiania.”

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rekrutacji prowadzonej przez Spółkę.

Kontakt

tel. +48 18 44 96 810
tel. +48 18 44 96 825
rekrutacja@zettransport.comKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZETTRANSPORT SP z.o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ul. Flisaków 1
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Norbertem Boguckim możliwy jest pod adresem email boguckin@bestwayconsulting.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą dział kadr, rekrutacji.
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy.
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne/ obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować wstrzymanie rekrutacji.

Informationsklausel für Kunden von Zet Transport sp. z o.o. [GmbH]

Auf Grundlage von Art. 13, Abs. 1-2 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) – im Weiteren genannt: DSGVO – teilen wir mit, dass:

1. Verarbeiter Ihrer personenbezogenen Daten ist: Zet Transport sp. z o.o. mit Sitz in Nowy Sącz, Adresse: Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz, eingetragen in das Unternehmerregister, Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 0000254143

2. Der Verarbeiter hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt. In Fragen bezüglich des Schutzes von personenbezogenen Daten und zwecks Wahrnehmung Ihrer Rechte:

 1. geben wir die Kontaktdaten zu der Person an, die die Funktion des Verarbeiters für Informationssicherheit wahrnimmt, den Sie in Fragen des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten kontaktieren können: Verarbeiter Ihrer personenbezogenen Daten ist ZET TRANSPORT SP z o.o. mit Sitz in Nowy Sącz, ul. Flisaków 1
 2. Den Datenschutzbeauftragten Norbert Bogucki können Sie per E-Mail kontaktieren: boguckin@bestwayconsulting.pl
 3. Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitetet, um den Kontakt zu ermöglichen, auf Grundlage von Art. 6, Abs. 1, Buchstabe a DSGVO.
 4. Ihre personenbezogenen Daten werden für die Dauer aufbewahrt, die notwendig ist, um den Vertrag, den sie betreffen, zu realisieren – Art. 6, Abs. 1, Buchstabe b DSGVO.
 5. Sie haben das Recht auf Folgendes: vom Verarbeiter Zugriff auf die personenbezogenen Daten zu fordern, das Recht, sie richtigstellen zu lassen, sie löschen zu lassen bzw. die Verarbeitung beschränken zu lassen, das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen, aber auch das Recht, die Daten übertragen zu lassen.
 6. Sie haben ebenfalls das Recht, eine Beschwerde beim Aufsichtsorgan einzureichen.
 7. Die Angabe der personenbezogenen Daten ist freiwillig.

3. Ihre personenbezogenen Daten werden zu folgendem Zweck verarbeitet:

 1. der für die Ausführung des Vertrags notwendig ist, deren Vertragspartei Sie sind, auf Grundlage von Art. 6, Abs. 1, Buchstabe b DSGVO;
 2. der für den Abschluss des Vertrags notwendig ist, basierend auf Ihrem Interesse an einem Angebot, auf Grundlage von Art. 6, Abs. 1, Buchstabe b DSGVO;
 3. Untersuchung der Kundenzufriedenheit als Realisierung des rechtlich begründeten Interesses des Verarbeiters und zur Feststellung der Servicequalität, aber auch der Kundenzufriedenheit mit den von uns erbrachten Produkten und Leistungen, auf Grundlage von Art. 6, Abs. 1, Buchstabe f DSGVO;
 4. eventuelle Geltendmachung von Ansprüchen bzw. Schutz gegen Ansprüche, als Realisierung unseres rechtlich begründeten Interesses, auf Grundlage von Art. 6, Abs. 1, Buchstabe f DSGVO;

4. Dauer der Aufbewahrung der Daten.

 1. falls Ihre personenbezogenen Daten zu einem Zweck verarbeitet werden, der für die Ausführung des Vertrags notwendig ist, deren Vertragspartei Sie sind, teilen wir mit, dass sie über den Zeitraum verarbeitet werden, in dem Ansprüche in Verbindung mit dem Vertrag offenbar werden können, die aus den Vorschriften des polnischen Zivilgesetzbuchs und/oder des polnischen Steuerrechts resultieren, aber auch über 5 Jahre, gerechnet ab dem Ende des Kalenderjahrs, in dem die Steuerpflicht entstanden ist.
 2. Daten, die für das Direktmarketing unserer Produkte und Leistungen verarbeitet werden, verarbeiten wir bis zu dem Zeitraum, an dem Sie Ihren Widerspruch gegen die Verarbeitung zu diesem Zweck einlegen.

5. Zugänglichmachung der personenbezogenen Daten:
Ihre personenbezogenen Daten können folgenden Empfängern zugänglich gemacht werden: Unternehmen aus unserer Kapitalgruppe sowie unseren Partnern, mit denen wir bei der Verbindung von Produkten bzw. Leistungen kooperieren. Zu Ihren Daten können auch unsere Subunternehmer (Verarbeiter) Zugriff haben, wie zum Beispiel: Buchhaltungsfirmen, Rechtsanwaltskanzleien.

6. Als Subjekt der Daten haben Sie folgende Rechte:

 1. Recht auf Zugriff auf Ihre Daten sowie auf Erhalt einer Kopien von ihnen;
 2. Recht auf Übertragung der Daten;
 3. Recht auf Widerspruch gegen Verarbeitung der Daten;
 4. Recht auf Richtigstellung (Korrektur) Ihrer Daten;
 5. Recht auf Löschung der Daten, Beschränkung der Verarbeitung der Daten;
 6. Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde – dem Präsidenten des Amts für Datenschutz.

7. Information über die Freiwilligkeit der Angabe von Daten:
Die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten ist freiwillig, aber notwendig, um Leistungen auf Grundlage der abgeschlossenen Verträge und/oder Aufträge/ Bestellungen / Proforma zu erbringen; Angebote vorzubereiten und einen Vertrag über die Erbringung anderer Leistungen des Verarbeiters abzuschließen.

Wir stehen Ihren gerne zur Verfügung!

Geschäftsführung von Zet Transport Sp. z o.o.