Firma

O firmie

Od czego wszystko się zaczęło?

ZET Transport to rodzinna firma transportowa,  której początki sięgają 1983 roku i jednoosobowej działalności Józefa Załubskiego Seniora. Przez 10 lat świadczył on samodzielnie usługi transportowe, głównie przewóz materiałów budowlanych, by w 1993 roku wraz z dwoma synami założyć firmę „ZET Transport spółka cywilna Józef, Jan, Józef jr Załubscy”.

Na przestrzeni 25 lat poprzez: nieustanny rozwój, poszerzanie wiedzy, kompetencji, obserwacje potrzeb rynku i odpowiadanie na te oczekiwania staliśmy się firmą o stabilnej pozycji rynkowej. Ciągle patrząc w przyszłość wyznaczamy sobie ambitne cele, które konsekwentnie realizujemy.

Kronika 1993-2013

Jak na przestrzeni lat kształtowała się nasza firma?

1993

Założenie przez Józefa Seniora, Józefa Juniora i Jana Załubskich firmy „ZET Transport spółka cywilna Józef, Jan, Józef jr Zaubscy” z siedzibą w Żbikowicach, wyposażonej w 2 ciągniki siodłowe i obsługiwanej przez 4 pracowników.

1994

Pierwszy kontrakt w obszarze obsługi przewozów kontenerowych na Ukrainę – transport dodatków do produkcji odzieży.

1996

Wynajem niewielkiego pomieszczenia biurowego (25 m2) w Nowym Sączu, w którym pracowały 2 osoby.

1999

Utworzenie warsztatu serwisowego, firmy Truck Partner, a także firmy handlowej International Truck&Trailer Company sp. z o.o., zajmującej się sprzedażą nowego i używanego sprzętu transportowego.

2001

Poszerzenie działalności o usługę załadunku towarów i materiałów oraz rozładunku kontenerów, będącej następstwem kontaktu z międzynarodowym koncernem SGL Carbon.

2001

Stworzenie SOFTRANS – własnego systemu informatycznego klasy ERP, rozwijanego wraz ze zmieniającymi się potrzebami Firmy aż do dziś.

2003

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, obecnie 9001:2015.

2004

Utworzenie własnej agencji celnej – ZET Transport Agencja Celna z oddziałami w Nowym Sączu i w Raciborzu, świadczącej kompleksową obsługę celną.

2009

Poszerzenie zakresu usług o dostawę opakowań drewnianych oraz pakowanie towarów.

2011

Otwarcie własnej stolarni – produkcja opakowań i palet.

2012

Otrzymanie certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO, przyznawanego przedsiębiorcom w ramach Wspólnoty Europejskiej celem stworzenia bezpiecznego łańcucha dostaw i walki z terroryzmem.

2014

Zakup pierwszych pojazdów typu BDF, rozwój działu nadwozi wymiennych.

2016

Uzyskanie statusu zarejestrowanego agenta i poszerzenie zakresu działalności o usługi przewozu drogowego przesyłek lotniczych.

aż do dzisiaj

Nieustanny rozwój poprzez: dywersyfikację działalności, rozwój kadry, technologii i organizacji pracy.

ZET Transport w liczbach

1993

Rok założenia

460

Liczba pracowników

300

Liczba pojazdów

46000

ponad

liczba zrealizowanych transportów w 2017 roku

Klauzula informacyjna dla Klientów Zet Transport sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zet Transport sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, adres: Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254143

2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

 1. Wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą̨ się̨ Państwo skontaktować́ w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest ZET TRANSPORT SP z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ul. Flisaków 1
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Norbertem Boguckim możliwy jest email boguckin@bestwayconsulting.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zachowania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędnym do realizacji umowy, której dotyczą – Art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 5. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu:

 1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4. Okres przechowywania danych.

 1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą̨ one przetwarzane przez okres, w którym mogą̨ ujawnić́ się̨ roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż̇ zgłoszą̨ Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

5. Udostępnianie danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą̨ też mieć́ dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

6. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do przenoszenia danych;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń́ / zamówień́ / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Zarząd Zet Transport Sp. z o.o.