Oferta

Transport drogowy

Zawsze w drodze

Transport drogowy odbywa się przez 24 godziny na dobę, bez względu na panujące warunki atmosferyczne i porę roku. Aby przebiegał on sprawnie musi bazować na dobrze rozwiniętym planowaniu i sprawnej komunikacji z kierowcą. Wiedząc to działamy w oparciu o najnowsze technologie, dzięki którym zapewniamy naszym kierowcom najwyższy standard bezpieczeństwa.

 

Obsługujemy wszystkie gałęzie przemysłu na terenie całej Europy i Azji Zachodniej. Oferujemy regularną obsługę z gwarancją całorocznych dostaw, jak również realizujemy dostawy projektowe. Nie boimy się wyzwań i jesteśmy otwarci na niestandardowe potrzeby klientów.

Naszym klientom oferujemy

 • Transport całopojazdowy i drobnicowy
 • Transport ADR (przewóz towarów niebezpiecznych) na wszystkich obsługiwanych kierunkach
 • Transport w temperaturze kontrolowanej, wymagający szczególnych warunków termicznych, np. wyroby farmaceutyczne

Możesz zaufać naszemu doświadczeniu

Dobierzemy pojazd dopasowany do rodzaju i rozmiaru Twojej przesyłki

Każde zlecenie wykonujemy w oparciu o nowoczesną flotę, która jest wyposażona w innowacyjne systemy telematyczne. Ciągniki z naszego parku transportowego objęte są fabrycznym pakietem serwisowym. Przykładając szczególną uwagę do bezpieczeństwa, dysponujemy własnym, mobilnym zespołem serwisowym, dostępnym 24/7. Dodatkowo współpracujemy z siecią partnerskich serwisów zewnętrznych, znajdujących się w całej Europie.

Naczepy plandekowe standard

 • Certyfikat XL
 • 33/34 miejsca paletowe
 • Wymiary ładowne
  Długość13.60m
  Szerokość2.48m
  Wysokość2.70m
  Ładowność25t

Coilmulde

 • Certyfikat XL
 • 9m rynna do kręgów
 • Wymiary ładowne
  Długość13.60m
  Szerokość2.48m
  Wysokość2.70m
  Ładowność24t

Naczepy chłodnicze/izotermy

 • Kontrola temperatury
 • Sztywna zabudowa
 • Wymiary ładowne
  Długość13.3m
  Szerokość2.46m
  Wysokość2.70m
  Ładowność24t

Nadwozia wymienne/BDF

 • Opis systemu BDF –  czytaj więcej
 • Różne rodzaje zabudowy
 • Wymiary ładowne
  Długość2×7,80m
  Szerokość2.48m
  Wysokość2.75-3.00m
  Ładowność24t

Pliki do pobrania

Klauzula informacyjna dla Klientów Zet Transport sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zet Transport sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, adres: Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254143

2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

 1. Wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą̨ się̨ Państwo skontaktować́ w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest ZET TRANSPORT SP z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ul. Flisaków 1
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Norbertem Boguckim możliwy jest email boguckin@bestwayconsulting.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zachowania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędnym do realizacji umowy, której dotyczą – Art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 5. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu:

 1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4. Okres przechowywania danych.

 1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą̨ one przetwarzane przez okres, w którym mogą̨ ujawnić́ się̨ roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż̇ zgłoszą̨ Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

5. Udostępnianie danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą̨ też mieć́ dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

6. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do przenoszenia danych;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń́ / zamówień́ / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Zarząd Zet Transport Sp. z o.o.