Firma

Misja i jakość

Znajdujemy rozwiązania dopasowane do oczekiwań klientów

Od ponad 25 lat dbamy o to, aby marka ZET Transport była synonimem najwyższej jakości w branży TSL. Pomagają nam w tym: konsekwencja w działaniu, ciągłe doskonalenie swoich umiejętności,  sprawna organizacja pracy, nieustanny rozwój naszej floty oraz inwestycje w najnowsze technologie.

Zawsze patrzymy przyszłościowo, dążąc do ekspansji na nowe rynki wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów. Naszym głównym celem, poprzez stały rozwój, jest zaspokojenie potrzeb klientów, a w konsekwencji budowanie z nimi trwałych relacji biznesowych opartych na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Skuteczna realizacja tych celów na najwyższym poziomie daje nam satysfakcję oraz buduje fundamenty wspólnego sukcesu!

Opracowując strategię zarządzania na najbliższe lata zawsze skupiamy się na podejściu, które spowoduje zrównoważony i wielokierunkowy rozwój naszej firmy i którego punktem wyjścia będzie najwyższa jakość. Wysoki standard działania w połączeniu z wiedzą i z naszym bogatym doświadczeniem czynią nas godnym zaufania partnerem w logistyce.

Od lat podążamy drogą nieustannego postępu

Potwierdzeniem wysokiego standardu naszych działań i rozwoju są uzyskane przez nas certyfikaty.

ISO 9001:2015

W lipcu 2003 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001, a w grudniu tego samego roku otrzymaliśmy certyfikat z zakresu: realizacji usług transportowych, spedycyjnych, logistycznych, załadunkowo-wyładunkowych, przewozów towarów na terenie Europy i Azji.

Dzięki corocznej weryfikacji naszych działań przez zewnętrzny audyt nadzoru, nieprzerwanie od ponad 15 lat posługujemy się certyfikatem ISO 9001, aktualnie w wersji 9001:2015.

Świadectwo AEO

Kolejny etap w umacnianiu naszego systemu zarządzania jakością oraz budowaniu kultury organizacyjnej firmy stanowiło opracowanie i wdrożenie procedur AEO. Certyfikat AEO przyznawany w ramach Wspólnoty Europejskiej, w Polsce znany jako Certyfikat Upoważnionego przedsiębiorcy, ma na celu poprawę bezpieczeństwa prowadzonej wymiany handlowej. Uwiarygadnia on jednocześnie firmę w obszarze całej Wspólnoty w zakresie operacji celnych.