Kontakt

Marcin Mirek

Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju

Przetargi / zapytania

  Wiesław Kubacki

  Dyrektor Działu Transportu i Spedycji

   Adam Roszczyk

   Dyrektor ds. Technicznych i Eksploatacji Pojazdów

    Mirosława Dudzik

    Dyrektor ds. Personalnych

     Magdalena Kogut

     Dyrektor ds. Administracji i Kontroli Jakości

      ZET Transport – siedziba

      Sekretariat

      tel. +48 18 44 14 666

      fax +48 18 44 14 604

      biuro@zettransport.com

      Dział Marketingu i Rozwoju

      tel. +48 18 44 96 833

      marketing@zettransport.com

      Dział Transportu i Spedycji

      tel. +48 18 44 96 825

      wieslaw.kubacki@zettransport.com

      Dział Finansowo-Księgowy 

      tel: +48 18 44 96 840 – 843

      Inspektor Danych Osobowych

      Norbert Bogucki

      boguckin@bestwayconsulting.pl

      Adres

      ZET Transport Sp. z o.o

      ul Flisaków 1

      Nowy Sącz 33-300

      NIP 734-001-91-89 / REGON 490012006

      KRS 0000254143

      Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,

      XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

      oddziały międzynarodowe

      Austria

      ZET Transport GES.M.B.H

      Ortsstrasse 70

      A-2051 Zellerndorf

      Biuro

      Talpagasse 8

      A-1230 Wien

      tel. +43 1 8676706

      office@zettransport.at

      www.zettransport.at

      Słowacja

      ZET Transport SLOVAKIA s.r.o

      Priemyselna 2998

      08501 Bardejov

      doprava@zettransport.sk

      www.zettransport.sk

      agencja celna

      ZET Transport Agencja Celna Sp. z o.o.

      ul. Flisaków 1

      33-300 Nowy Sącz

      agencja.celna@zettransport.com

      Biuro Nowy Sącz

      ul. Węgierska 188

      33-300 Nowy Sącz

      tel. +48 18 44 25 512

      fax. +48 18 44 29 121

      Oddział Racibórz

      ul. Piastowska 29

      47-400 Racibórz

      tel. +48 32 45 95 275

      fax. +48 32 45 95 378

      Map: Mapa

      • Biuro Wien

      • SIEDZIBA

      • ZET Transport SLOVAKIA s.r.o

      Klauzula informacyjna dla Klientów Zet Transport sp. z o.o.

      Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

      1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zet Transport sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, adres: Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254143

      2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

      1. Wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą̨ się̨ Państwo skontaktować́ w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest ZET TRANSPORT SP z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ul. Flisaków 1
      2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Norbertem Boguckim możliwy jest email boguckin@bestwayconsulting.pl
      3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zachowania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
      4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędnym do realizacji umowy, której dotyczą – Art. 6 ust.1 lit. b RODO.
      5. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
      6. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
      7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

      3. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu:

      1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
      2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
      3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
      4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

      4. Okres przechowywania danych.

      1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą̨ one przetwarzane przez okres, w którym mogą̨ ujawnić́ się̨ roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
      2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż̇ zgłoszą̨ Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

      5. Udostępnianie danych osobowych:
      Państwa dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą̨ też mieć́ dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

      6. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

      1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
      2. prawo do przenoszenia danych;
      3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
      4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
      5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
      6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      7. Informacja o dobrowolności podania danych:
      Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń́ / zamówień́ / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

      Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

      Zarząd Zet Transport Sp. z o.o.