Nasze kompetencje

Nowoczesne podejście
dla uzyskania
najlepszych
efektów

Jakość

Decyzyjność

Indywidualne podejście

Elastyczność i wszechstronność

Technologia

Flota

Środowisko

Jakość

Nasze działania zawsze zmierzają w stronę najwyższej jakości

 • 25 lat doświadczenia
 • Wykwalifikowana kadra
 • Certyfikaty
 • Inwestycje w sprzęt

Czytaj więcej

Decyzyjność

Jasny przebieg współpracy

 • Bezpośredni dostęp klientów do osób decyzyjnych
 • Przejrzysta struktura firmy z jasno określonym zakresem kompetencji
 • Szybki i sprawny przepływ informacji

Czytaj więcej

Indywidualne podejście

Pełne wsparcie naszego zespołu

 • Opiekun biznesowy koordynujący całokształt relacji z klientem
 • Do każdego klienta przypisany, dedykowany zespół operacyjny

Czytaj więcej

Elastyczność i wszechstronność

Nie zamykamy się w jednym kierunku działań

 • Usługi pakowania i przeładunku
 • Usługi transportu wewnętrznego
 • Pojazdy specjalistyczne na życzenie klienta
 • Własny, mobilny zespół serwisowy

Czytaj więcej

Technologia

Nowe technologie dla usprawnienia działań

 • Zaawansowane narzędzia informatyczne dla lepszego zarządzania flotą
 • Autorski system klasy ERP dla jeszcze lepszej komunikacji z klientem (EDI)
 • Nieustanne inwestycje w najnowsze technologie

Czytaj więcej

Flota

Namacalny dowód rozwoju naszej firmy

 • Wszystkie pojazdy wyposażone w GPS i systemy telematyczne
 • Ponad 250 pojazdów
 • Nowoczesna flota dla zwiększenia bezpieczeństwa ładunku, ruchu drogowego i komfortu pracy kierowców

Czytaj więcej

Środowisko

Zrównoważony rozwój w trosce o środowisko

 • 100% ciągników zgodnych z normami emisji spalin EURO 6
 • Zmniejszenie zużycia paliwa o 5 litrów na przestrzeni 5 lat
 • Systematyczna wymiana sprzętu – średni wiek pojazdu poniżej 1,5 roku
 • Wprowadzenie rygorystycznej polityki paliwowej

Czytaj więcej

Klauzula informacyjna dla Klientów Zet Transport sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zet Transport sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, adres: Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254143

2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

 1. Wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą̨ się̨ Państwo skontaktować́ w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest ZET TRANSPORT SP z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ul. Flisaków 1
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Norbertem Boguckim możliwy jest email boguckin@bestwayconsulting.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zachowania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędnym do realizacji umowy, której dotyczą – Art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 5. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu:

 1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4. Okres przechowywania danych.

 1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą̨ one przetwarzane przez okres, w którym mogą̨ ujawnić́ się̨ roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż̇ zgłoszą̨ Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

5. Udostępnianie danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą̨ też mieć́ dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

6. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do przenoszenia danych;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń́ / zamówień́ / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Zarząd Zet Transport Sp. z o.o.