Archiwum

Czym jest spedycja?

Transport towarów stanowi istotną gałąź gospodarki, która wpływa na wytwarzanie około 6% polskiego PKB. Branża ta stale się rozwija oraz ma swój wpływ również na inne dziedziny. Warto zatem mieć świadomość na temat tego, czym dokładnie jest spedycja i jakie są jej historia oraz znaczenie w gospodarce.

03 sierpnia 2022

Początki organizacji transportu towarów

Według podstawowej i najprostszej definicji jest to organizacja przewozu towarów. Dzieli się na gałęziową (z użyciem wybranego środka transportu) i intermodalną (korzystającą z więcej niż jednej formy transportu). Ma duże znaczenie dla gospodarki zarówno krajowej, jak też europejskiej, gdyż wpływa na różne ich dziedziny.

Wykształciła się w XV wieku wskutek wprowadzenia prawa składu i przymusu drożnego, które przyczyniły się do ponoszenia przez kupców strat przez długie przestoje. Wówczas zaczęli oni opracowywać optymalne metody przewozu towarów.

Współcześnie spedycja wykorzystuje różne środki transportu. Towary można przesyłać drogą lotniczą, kolejową, morską lub korzystać z przewozów intermodalnych. Umożliwia to wybór optymalnej formy w pełni dostosowanej do oczekiwań klienta oraz specyfiki przewożonego ładunku.

Znaczenie sektora przewozu towarów

Spedycja jest obecnie uważana za jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki. Ze względu na korzystanie z długodystansowych przewozów drogowych zwiększa się popyt na nowoczesny sprzęt oraz technologie, a ponadto przyczynia się to do rozwoju handlu detalicznego i hurtowego. Wpływa też na branże przetwórcze oraz budownictwo. Równie istotne są spedycja morska, kolejowa a także lotnicza i intermodalna.

Ze względu na duże znaczenie oraz rozwój można zaobserwować obecność licznych firm zajmujących się organizacją transportu towarów. Sektor sprzyja więc powstawaniu miejsc pracy i wiele osób znajduje w nim zatrudnienie.

Jedną z firm świadczących usługi związane ze spedycją jest ZET Transport. Oferta obejmuje różne rodzaje transportów oraz inne usługi z tego zakresu, zapraszamy więc do poznania szczegółów.