Kariera

Logistyk (Jasło)

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: specjalista ds. logistyki.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za koordynowanie i monitorowanie procesów logistycznych u klienta, bieżącą obsługę zleceń oraz kontrolę terminowości dostaw, współpracę z działami operacyjnymi przy realizacji procesu obsługi. Miejsce pracy: Jasło

Oferujemy:


 • stałą, pewną pracę w firmie o ugruntowanej, silnej pozycji rynkowej
 • możliwości rozwoju zawodowego, także w formie profesjonalnych szkoleń
 • samodzielność i swobodę działania w ramach powierzonych zadań
 • satysfakcjonujące wynagrodzenie

Od kandydatów oczekujemy:


 • znajomości procedur transportu drogowego oraz procesów logistycznych
 • biegłej znajomości języka niemieckiego i/lub angielskiego
 • rzetelności, odpowiedzialności i systematyczności w wykonywaniu swoich obowiązków
 • dobrej znajomość pakietu MS Office
 • mile widziane min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Kandydatów prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:

rekrutacja@zettransport.com

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz.883 z późn. zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1182, 1662). Zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie ich poprawiania.”

Kontakt

tel. +48 18 44 96 810
tel. +48 18 44 96 825
rekrutacja@zettransport.com

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji i późniejszego kontaktu oraz zapoznałem się z polityką prywatności.  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZETTRANSPORT SP z.o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ul. Flisaków 1
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Norbertem Boguckim możliwy jest pod adresem email boguckin@bestwayconsulting.pl
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą dział kadr, rekrutacji.
  5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy lub do czasu zakończenia procesu rekrutacji
  6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
  7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować wstrzymaniem rekrutacji.