Archiwum

Pracownicy delegowani – głosowanie w PE

Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego wypowiedziała się 14 czerwca za objęciem przewoźników międzynarodowych dyrektywą o pracownikach delegowanych.

20 czerwca 2018

Posłowie odrzucili propozycje parlamentarnej Komisji Transportu, głównie za sprawą delegacji niemieckiej, która zmieniła zdanie. Na 630 posłów przeciw propozycji wyłączenia przewozów międzynarodowych delegowaniem głosowało 434. Posłowie nie przyjęli także poprawek do rozporządzeń 1071 i 1072 dotyczących zasad wykonywania kabotażu (na 618 deputowanych na „nie” głosowało 378). Odrzucili także propozycję zmian w rozporządzeniu 561, dotyczących czasu pracy i odpoczynku, w tym odbioru regularnego wypoczynku. Przeciw było 428 posłów na 622 obecnych.

http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1454213,pe-odrzucil-korzystne-dla-polski-stanowisko-w-sprawie-przewoznikow-drogowych.html

PE wyłoni stanowisko do negocjacji w Trilogu w lipcu. Trilog to negocjacje między Radą (ministrami, w tym wypadku transportu z krajów członkowskich), Parlamentem i Komisją Europejską. Także Rada UE nie przyjęła jeszcze stanowiska. Wynik głosowań w PE oznacza, że na stole jest tylko propozycja Komisji Europejskiej, zakładająca, że kierowca staje się pracownikiem delegowanym po trzech dniach w miesiącu pracy za granicą. Niemcy i Francja domagają się, aby delegowanie obowiązywało już od pierwszego dnia, zaś Polska i kraje podobnie myślące uważają, że delegowanie powinno obowiązywać od dziesięciu lub piętnastu dni.

Pracownicy delegowani tylko pretekstem?

Zmiana stanowiska deputowanych tłumaczona jest propagandą związków zawodowych, przedstawiających kierowców z Europy Wschodniej jako współczesnych niewolników. Taka w każdym razie jest oficjalna wersja.

Mniej oficjalna jest taka, że chodzi m.in. o systemowe ograniczenie konkurencyjności firm z regionu Europy Środkowej. Co więcej, funkcjonowanie wielu firm może okazać się na tyle skomplikowane od strony prawno-administracyjnej (i kosztowne), że ich właściciele będą zmuszeni je zamknąć. Albo przenieść działalność na Zachód, łącznie z pracownikami i odprowadzanymi podatkami, składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne itd. Trudno nie zastanowić się na nad taką prognozą, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnący niedobór pracowników w całej Europie.

Dalsze negocjacje

Także zgłoszone przez KE obostrzenia w kabotażu, czyli skrócenie go do trzech dni, są podstawą do dalszej dyskusji. Francja i Niemcy chcą zaostrzenia przepisów regulujących kabotaż, w praktyce eliminujących obcych przewoźników. Wokół propozycji KE będą toczyć się negocjacje reguł odbioru przez kierowców wypoczynku. Według państw z centrum Unii Europejskiej, wypoczynek musi odbywać się na koniec każdego tygodnia w hotelach, co utrudnia kierowcom kontakt z rodzinami.

Protekcjonizm zamiast Wspólnego Rynku?

Jeżeli ostatecznie wejdą w życie forsowane przepisy będzie to oznaczało poważne ograniczenie w dostępie do rynków wewnątrz UE. Funkcjonowanie przewozów drogowych zostanie znacznie utrudnione. Także dla klientów firm transportu międzynarodowego to niedobra wiadomość. Należy się spodziewać mniejszej elastyczności działania oraz dostępności taboru. Najprawdopodobniej znacznie wzrosną puste przebiegi. Wszystko to będzie skutkowało skokowym wzrostem cen. Jest to wbrew zapisom „Białej księgi”, która postulowała wzrost efektywności transportu drogowego.
Nie skorzystają na tym także kierowcy, którzy postulowali odbiór regularnego wypoczynku po trzech tygodniach, a czwarty spędzaliby w domu. KE „wie swoje” i proponuje hotele (których brak) i strzeżone parkingi ( na których już od dawna brakuje miejsc).

Klauzula informacyjna dla Klientów Zet Transport sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zet Transport sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, adres: Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254143

2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

 1. Wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą̨ się̨ Państwo skontaktować́ w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest ZET TRANSPORT SP z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ul. Flisaków 1
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Norbertem Boguckim możliwy jest email boguckin@bestwayconsulting.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zachowania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędnym do realizacji umowy, której dotyczą – Art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 5. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu:

 1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4. Okres przechowywania danych.

 1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą̨ one przetwarzane przez okres, w którym mogą̨ ujawnić́ się̨ roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż̇ zgłoszą̨ Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

5. Udostępnianie danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą̨ też mieć́ dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

6. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do przenoszenia danych;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń́ / zamówień́ / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Zarząd Zet Transport Sp. z o.o.