Archiwum

Profesjonalni Kierowcy w ZET Transport!

Wysoko wykwalifikowani kierowcy są niezbędni każdej firmie transportowej, a szerzej - całej gospodarce. Dlatego z przyjemnością wzięliśmy udział w 3. edycji akcji „Profesjonalni kierowcy”.

25 lipca 2018

” Profesjonalni kierowcy ” to cykl bezpłatnych szkoleń organizowany przez Volvo Trucks wraz z partnerami: Renault Trucks, Wielton, Continental, Ergo Hestia i MJM.  Kandydaci to osoby zainteresowane rozpoczęciem kariery w zawodzie kierowcy, którzy posiadają już prawo jazdy kat. C + E. Szkolenia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z wykorzystaniem sprzętu dostarczonego przez organizatorów.

Jak czytamy na stronach projektu, ma on na celu „podniesienie bezpieczeństwa na drogach oraz świadomości społecznej na temat wysokiej rangi usług transportowych jako znaczącej gałęzi gospodarki”. Jest to więc inicjatywa, która doskonale wpisuje się w politykę ZET Transport ciągłego doskonalenia kwalifikacji kierowców.

W dniach 17-20 lipca 2018 roku już po raz drugi gościliśmy doświadczonych instruktorów, którzy przeszkolili blisko 40 uczestników. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Obejmowało m.in. zagadnienia bezpiecznej, ekonomicznej i defensywnej jazdy, obsługę techniczną pojazdu i pierwszą pomoc przedmedyczną. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymał certyfikat „Profesjonalnego kierowcy”.

Naszym zdaniem jest to bardzo cenna inicjatywa, która  wychodzi naprzeciw potrzebom rynku. Promocja zawodu kierowcy jest konieczna nie tylko z uwagi na trudną sytuację na rynku pracy. Ważne jest również zwiększenie świadomości jak ważna jest praca kierowców w codziennym życiu społeczeństwa. Z drugiej strony, kierowcy muszą pamiętać, że ich praca wpływa w istotny sposób na otoczenie, zarówno ludzi jak i przyrodę. Położenie nacisku na doskonalenie umiejętności w zakresie ekonomicznej jazdy to nie tylko korzyść dla firmy transportowej ale również bezpieczniejsze drogi i czystsze środowisko. Liczymy, że projekt będzie kontynuowany i w przyszłym roku ponownie będziemy mogli zaprosić do Nowego Sącza instruktorów i kandydatów zainteresowanych pracą kierowcy zawodowego.

Więcej informacji na temat projektu ” Profesjonalni kierowcy ” można znaleźć tutaj:
www.profesjonalnikierowcy.pl

Klauzula informacyjna dla Klientów Zet Transport sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zet Transport sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, adres: Flisaków 1, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254143

2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

 1. Wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą̨ się̨ Państwo skontaktować́ w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest ZET TRANSPORT SP z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu ul. Flisaków 1
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Norbertem Boguckim możliwy jest email boguckin@bestwayconsulting.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zachowania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędnym do realizacji umowy, której dotyczą – Art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 5. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Posiadacie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu:

 1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4. Okres przechowywania danych.

 1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą̨ one przetwarzane przez okres, w którym mogą̨ ujawnić́ się̨ roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż̇ zgłoszą̨ Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

5. Udostępnianie danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą̨ też mieć́ dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

6. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do przenoszenia danych;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń́ / zamówień́ / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Zarząd Zet Transport Sp. z o.o.