Archiwum

Rodzaje spedycji

Organizacja przewozu towaru to działalność usługowa, która polega na czynnościach związanych z nadaniem, transportem oraz odbiorem produktu. Spedycja nie tylko umożliwia sprawny przewóz ładunków, ale również gwarantuje zachowanie płynności całego łańcucha dostaw. Jest to termin często mylony z logistyką – jednakże w tym przypadku, warto pamiętać, że logistyka charakteryzuje się ze znacznie szerszym zakresem usług, […]

16 września 2022

Organizacja przewozu towaru to działalność usługowa, która polega na czynnościach związanych z nadaniem, transportem oraz odbiorem produktu. Spedycja nie tylko umożliwia sprawny przewóz ładunków, ale również gwarantuje zachowanie płynności całego łańcucha dostaw. Jest to termin często mylony z logistyką – jednakże w tym przypadku, warto pamiętać, że logistyka charakteryzuje się ze znacznie szerszym zakresem usług, które obejmują głównie planowanie transportu. Spedycję można podzielić na krajową oraz międzynarodową, wyodrębnia się również spedycję drogową, lotniczą, morską oraz kolejową, której wybór zależny jest głównie od rodzaju transportowanego towaru.

Spedycja krajowa a międzynarodowa

Głównym podziałem organizacji przewozu towaru jest rozróżnienie na opcję krajową, a więc obejmującą terytorium Polski, a także na opcję międzynarodową, a więc obejmującą wszelkie działania pozwalające na transport towaru poza granice kraju.

Rodzaje spedycji:

1) Lotnicza

Jest to jedna z najbardziej niezawodnych form przewozu towaru, ponieważ produkty wysyłane drogą powietrzną najszybciej dotrą do wyznaczonego celu, nawet pomimo dalekich dystansów. W tym przypadku możliwy jest nawet transport towarów wrażliwych na zmiany temperatur, jak również niebezpiecznych.

2) Drogowa

Do transportu towarów w sposób drogowy wykorzystywane są np. samochody z naczepą lub przyczepą. Jest to rodzaj przewozu najczęściej wykorzystywany na terenie kraju – szczególnie jest polecany w przypadku przewożenia mniejszych ładunków na mniejszych odległościach.

3) Morska

Organizacja transportu towaru drogą morską odbywa się wyłącznie w kontenerach. Jest to bezpieczny środek przewozu, który jednocześnie związany jest z niewielkimi kosztami. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość przewozu produktów ciężkich i ponadgabarytowych.

4) Kolejowa

Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj obejmuje planowanie i następnie zrealizowanie transportu z wykorzystaniem drogi kolejowej. Produkty mogą być przewożone w specjalnie oznaczonych cysternach, jak również w kontenerach, dzięki czemu mamy gwarancję ich szybkiego zlokalizowania. Wspomniany sposób przewozu jest nie tylko bezpieczny, ale również punktualny.