ZET Transport – Ambasadorem marki Volvo Trucks

Klub Ambasadora Volvo Trucks w Polsce to unikatowy program, który w założeniach ma skupiać wąskie grono zaledwie kilkunastu profesjonalistów z branży transportowej najbardziej związanych z marką Volvo Trucks w naszym kraju, będących jednocześnie liderami branży i tworzących solidne filary polskiego transportu.

Odbieramy to również jako potwierdzenie i uhonorowanie wieloletnich dobrych relacji z Volvo Trucks Polska.